Huutopörssi

Rekisteriseloste Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Rekisterinpitäjä

Huutopörssi Oy

Y-tunnus: 2609571-4

Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö

Huutopörssi Oy

Sähköposti: asiakaspalvelu@huutoporssi.fi

Rekisterin nimi

Huutoporssi.fi käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on toimia Huutoporssi.fi rekisteröityneiden luonnollisten henkilöiden yhteystieto- ja asiakasrekisterinä. Henkilötietoja käytetään vain asiakassuhteen ylläpitoon. Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterissä olevia tietoja ulkopuolisille osapuolille.

Rekisterin tietosisältö

Huutoporssi.fi -palvelun käyttäjärekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Puhelinnumero
 • Katuosoite
 • Postinumero
 • Postitoimipaikka
 • Y-tunnus
 • Sähköpostiosoite
 • Palveluun tunnistautumiseen liittyvät tiedot.
 • Suostumukset Huutoporssi.fi:n tiedotteille.
 • Käyttäjän tilaukset.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity antaa itse kaikki rekisterissä olevat tiedot palveluun rekisteröityessään ja palvelun käytön yhteydessä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

 • ATK:lle talletetut tiedot.
 • Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Järjestelmään pääsee kirjautumaan vain käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Käyttöoikeudet ovat vain henkilötietojen käsittelyyn osallistuvilla työntekijöillä.
 • Työntekijöille on asetettu vaitiolovelvollisuus rekisterin tiedoista.
 • Rekisteriin ei kerry manuaalisesti käsiteltävää aineistoa.

Rekisteritietojen tarkastaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Rekisterinpitäjä antaa rekisteröidylle ilman aiheetonta viivästystä mahdollisuuden tutustua rekisteritietoihin ja antaa pyydettäessä tiedot kirjallisesti. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa toteutettuna.

Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

Kielto-oikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa lopettaa Huutoporssi.fi -palvelun käyttäminen. Rekisterinpitäjä poistaa tällöin kaikki rekisteröityä koskevat henkilötiedot rekisteristä. Lopettamisilmoitus voidaan tehdä ilmoittamalla siitä kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle joko sähköpostitse tai postitse.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja pyynnössä on yksilöitävä korjattava tieto. Korjaamispyyntö on tehtävä kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.