Huutopörssi

Käyttöehdot

Rekisteröityminen

Palvelun käyttö edellyttää sivuston käyttäjäksi rekisteröitymistä.
Rekisteröityminen tapahtuu sivulla olevan ”Rekisteröidy”-painikkeen avulla. Rekisteröidyn käyttäjän tulee olla 18-vuotta täyttänyt eikä rekisteröityneellä saa olla kuin yksi (1) aktiivinen tili sivustolla.
Rekisteröitymisellä varmennetaan käyttäjän nimi-, osoite- sekä laskutustiedot.

Asiakkaan on aina ilmoitettava kaikista yhteystietojen muutoksista palveluntarjoajalle. Huutopörssi Oy pidättää itsellään oikeuden mitätöidä huutokaupan tulos, mikäli asiakas on luovuttanut väärät henkilötiedot. Rekisteröityessään asiakas vastaa henkilötietojensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Huutopörssi Oy voi edellyttää huutajalta tiettyä yhtiömuotoa tai muita edellytyksiä huutokaupan voiton ja kohteen luovutuksen toteutumiseksi. Huutaja vastaa siitä, että hän täyttää vaaditut edellytykset.

Huutotapa, huudettavien kohteiden kunto sekä kaupan kohteisiin tutustuminen

Kohde myydään käytöstä poistettuna siinä kunnossa kuin se on nähtävillä eikä myyjä eikä myyjän edustaja anna sille mitään takuuta eikä myyjä eikä myyjän edustaja takaa sen soveltuvuutta sellaisenaan alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa. Ostaja on velvollinen tutustumaan kaupan kohteisiin niistä tehtävän sitovan huutotarjouksen edellyttämällä tavalla. Myytävillä tavaroilla ei ole vaihto/palautusoikeutta tai takuuta tms.  Kohteella ei ole normaalia kuluttajasuojalain etäkaupan mukaista 14 vrk palautus- tai vaihto-oikeutta. Kaikki huutokohteet ovat pääsääntöisesti käytettyjä jos muuta ei ilmoiteta. Huutokaupattavaan kohteeseen on mahdollista tutustua ja toivomme että ostaja käyttää tämän mahdollisuuden. Ilmoituksessa oleva kunto ja tuotteen kuvaus ovat myyjän arvioita tuotteesta. Ostajan olettamuksista kohteesta, sen kunnosta tai laadusta myyjä/toimeksiantajat tms eivät ole vastuussa.

Huudot

Pienin hyväksyttävä hinnankorotus aikaisempaan tarjoukseen ilmenee kyseisestä myyntikohteesta. Huudon hintakorotus voi olla myös suurempi kuin edellä mainittu myyjän ilmoittama minimikorotusmäärä. Kohteen myyjä ei saa itse tehdä kohteestaan tarjousta (tai edustajansa kautta).

Osallistuminen huutokauppaan ilman rekisteröitymistä.

Huutokauppaan voi jättää myös sitovan tarjouksen esim. paikanpäällä tai muulla hyväksyttävällä tavalla.Muista hyväksyttävistä tavoista voitte kysellä Huutopörssin asiakaspalvelusta soittamalla.Huomaathan mahdollista tarjousta jätettäessä että emme päivystä Huutopörssin osoitteessa joten tarjouksen jätöstä kannattaa olla puhelinyhteydessä aina ensin ja hyvissä ajoin ennen huutokaupan loppumista,jotta tarjous ehditään kirjata.Kirjatuista ennakkotarjouksista tulee merkintä tuotteen huutohistoriaan nro1 ennakkotarjous.

Arvonlisävero ja Marginaaliverotus

Mikäli kohde on arvonlisäverollinen niin kauppahintaan lisätään voimassa oleva arvonlisävero, tällöin siitä on erillinen maininta huutokauppailmoituksessa. Mikäli ilmoituksessa on maininta (Alv 0%, sovelletaan marginaaliverotusta), tarkoittaa se että hintaan ei lisätä/vähennetä mitään veroja eli meidän maallikoiden kielellä kokonaishinta=maksettava hinta tavarasta.

Korkeimman huudon hyväksyminen

Myyjä pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tehty korkein tarjous. Korkeimman tarjouksen tehneelle lähetetään sähköpostitse ilmoitus korkeimmasta saapuneesta tarjouksesta. Myyjä ilmoittaa hyväksynnästä normaalisti 2:n arkipäivän aikana. Mikäli kauppahinta hyväksytään, niin korkeimman tarjouksen tehneelle tulee lasku huutoni linkin alle.Huutoni linkin löydätte kirjautumalla huutupörssin sivulle.Mikäli kohde myydään eniten tarjoavalle tekee kone laskun viimeistään noin 2,5h sisällä huudon päättymisestä.Kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettava kahden (2) arkipäivän kuluessa tarjouksen hyväksymisestä huutopörssi Oy asiakasvaratilille. Kun suoritus näkyy tilillämme ostajalle tulee viesti sähköpostiin tuotteen noudosta.Mikäli viestiä ei näy voitte tarkistaa maksun saapumisen huutoni-linkin alta,jos maksu on kirjautunut muuttuu lasku kuitiksi ja näin ollen voitte tiedustella noutoa.Myyjän tiedot löytyvät klikkamalla laskun otsikkoa.

Huutokauppamaksu

Huutokauppamaksu on 3,1% ”vasarahinnasta”. Kuitenkin aina minimissään 30,00€ sis. Alv 24% ja maksimissaan 1240,00€ sis. Alv 24%. Huutokauppamaksu lisätään huutajalle korkeimman tarjouksen päälle, ostajalle näkyy ilmoituksessa kokonaishinta, joka sisältää huutokauppamaksun.

Omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen

Omistus- ja hallintaoikeus siirtyy ostajalle heti kun kauppahinta on kokonaisuudessan maksettu jos myynti-ilmoituksessa ei ole muuta mainittu.

Kaupan kohteen nouto

Ostaja noutaa kaupan kohteet omalla kustannuksellaan ilmoituksessa mainittuna määräaikana, tai ilmoitetun määräajan sisällä, jos muuta ei ole ilmoitettu myyntikohde on noudettava 7:n päivän kuluessa tarjouksen hyväksymisestä.Säilyttäminen tapahtuu AINA ostajan vastuulla.Mikäli ilmoituksessa mainitaan jokin toimitusmuoto lisätään rahtikustannukset ostajalle.

Palveluntarjoajan kieltämät toimenpiteet

Asiakkaat eivät saa rikkoa mitään tässä sopimuksessa mainittua ehtoa tai aktiivisesti olla mukana seuraavissa toiminnoissa. Sääntöjen rikkominen saattaa johtaa käyttöoikeuden lakkauttamiseen pysyvästi. - harhaanjohtavan tai väärän informaation antaminen
- yritys käyttää sivustoa tai sen tarjoamia palveluja tavalla, jotka poikkeavat alkuperäisestä tarkoituksesta
- tahallinen tarjousten jättäminen ilman maksuaikomusta. Lunastamattomista kohteista veloitetaan korkeimman tarjouksen tehneeltä huutajalta ilmoitus yms. kulut 20% huutohinnasta sanktiomaksuna tai minimissään 300€+ALV, lisäksi huutajan käyttöoikeus perutaan siihen asti että sanktiomaksu on suoritettu.
- jos asiakas voittaa huutokaupan, Huutopörssi pidättää itselleen oikeuden varmistaa että asiakas on maksanut kaikista tarjouksistaan ennen tavaran toimittamista
- rikkomus, väärinkäytös tai panettelu tai muu vastaava, joka kohdistuu Huutopörssi ylläpitämään sivustoon tai yritykseen tai sen työntekijöihin.
- tietokoneviruksen istuttaminen, välittäminen tai käyttäminen.

Vastuunrajoitukset

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään vahingosta tai menetyksestä, joka johtuu siitä, että huutokauppaan osallistuja ei ole noudattanut tällä sivustolla esitettyjä huutokaupan ehtoja eikä siitä, mitä joku toinen huutokauppaan osallistunut on tehnyt tai laiminlyönyt tehdä, mukaan lukien vahingot, jotka perustuvat tai liittyvät muiden tahojen ilmoituksiin huutokaupassa tai heidän tarjoamiinsa esineisiin tai muihin huutokauppakohteisiin. Huutokauppaan osallistuja ymmärtää ja hyväksyy sen, että nettihuutokauppa ei ole rinnastettavissa kaikilta osin perinteiseen huutokauppaan, vaan myyjällä on oikeus myydä kohde nettihuutokaupassa itse määrittelemillään myynti- ja muilla ehdoilla, niin kiinteillä hinnoilla kuin nousevin tai laskevin huudoin ja myyjä itse vastaa kaikilta osin myytävän kohteen ja suoritettavan myyntitapahtuman laillisuudesta. 
Huutopörssi Oy ei ole normaalisti missään vaiheessa huutokaupassa myynnissä olevan esineen omistaja eikä siten myöskään millään tavoin ole osallisena huutokaupassa myyvän ja ostavan osapuolen välisessä sopimuksessa. Tästä syystä Huutopörssi Oy ei normaalisti tarkasta myyntiin asetettujen kohteiden kuntoa tai muita ominaisuuksia missään suhteessa tai miltään osin jos ilmoituksessa ei siitä ole erikseen ilmoitettu. Huutopörssi Oy ei siten myöskään miltään osin tarkasta tai takaa huutokaupan kohteen laatua, tai turvallisuusmerkintöjä tai vastaavia. 
Huutokauppaan osallistuvat vastaavat kaikista toimistaan huutokaupan yhteydessä voimassa olevien lakien mukaan. Vaikka palveluntarjoaja pyrkii käytettävissä olevien tekniikoiden avulla varmistumaan käyttäjien antaman informaation oikeellisuudesta, käyttäjäinformaation oikeellisuuden varmistaminen internetissä on siinä määrin vaikeaa, ettei palveluntarjoajalla ole mitään vastuuta käyttäjän ilmoittaman identiteetin tai muutoin huutokauppasivustolla ilmoittaman informaation oikeellisuudesta. 
Palveluntarjoaja ei myöskään voi taata jatkuvaa tai turvallista pääsyä ylläpitämälleen palvelimelle ja sivusto saattaa häiriytyä tai sen käyttö estyä erinäisistä huutokaupan pitäjästä riippumattomista syistä. Vaikka häiriöiden esiintymistä pyritään ehkäisemään erilaisin keinoin, huutokaupan pitäjä ei voi miltään osin taata käyttäjän pääsyä sivustolle ja mahdollisuutta sen palveluihin. Huutokaupan pitäjä ei siten ole miltään osin vastuussa omasta, agenttiensa, sopimuskumppaniensa, konserniyhtiöidensä tai kenenkään kolmannen osapuolen puolesta, perustuupa se sopimukseen, rikkomukseen tai huolimattomuuteen tai muihin seikkoihin, mistään huutokauppaan osallistuvalle tai kolmannelle taholle koituneesta suorasta tai välillisestä vahingosta, jotka liittyvät tai perustuvat huutokauppaan osallistumiseen, näihin internetsivuihin tai muihin palveluntarjoajan palveluihin. Palveluntarjoajan sivustolta saattaa olla myös linkki joillekin käännöskoneille tai palveluihin. 
Palveluntarjoaja ei ota mitään vastuuta käännösten oikeellisuudesta tai tarkoituksenmukaisuudesta eikä käännöksen käytöstä mahdollisesti syntyneestä vahingosta. Mikäli palveluntarjoajaa pidettäisiin vastuullisena johonkin edellä mainittuun vahinkoon, huutokaupan pitäjän vastuu on kuitenkin rajoitettu maksimissaan joko niiden huutokauppavälitysmaksujen määrään, jotka huutokauppaan osallistuva on suorittanut viimeisen kuuden kuukauden aikana palveluntarjoajalle tai 500,00 euron maksimikorvaukseen, riippuen kumpi korvausmääristä on korkeampi. Nämä vastuunrajausehdot eivät kuitenkaan rajoita palveluntarjoajan vastuuta, jos vastuu perustuu huutokaupan pitäjän petolliseen menettelyyn, tahallisuuteen tai törkeään huolimattomuuteen tai jos vastuun rajaaminen on muutoin vastoin sovellettavaa lakia.

Sopimusehtojen muuttaminen

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa sopimusehtoja niin että muutokset astuvat voimaan välittömästi sen jälkeen kun ne on julkaistu Huutopörssi Oy:n ylläpitämällä internetsivulla.

Henkilötietojen luovutus

Huutopörssi Oy noudattaa Suomen lain sekä EU:n ohjeita koskien asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä. Huutopörssi Oy ylläpitää rekisteriä asiakkaistaan laskutusta, tiedotteita ja asiakassuhteen hoitoa varten. Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti, eikä tietoja luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan lupaa ja suostumusta. Tietoja ei luovuteta muille ulkopuolisille kuin lain säätämissä tapauksissa viranomaisille. Tällaisina tapauksina pidetään mm. rikostutkintaan tai saatavan perintään liittyvää henkilötietojen ja henkilötunnuksen selvittämistä ja luovuttamista.Huutopörssi Oy pidättää itselleen oikeuden käyttää alihankkijoita henkilötietojen käsittelyssä. Huutopörssi Oy voi käyttää henkilötietoja vastatakseen asiakkaan kysymyksiin ja markkinoinnissa.